Praktiske forhold

Praktiske forhold

De praktiske omstændigheder i forbindelse med dit kæledyrs død kan
varetages af din dyrlæge.

Sammen med dyrlægen eller klinikassistenten aftaler du, hvordan du ønsker at tage afsked med dit
kæledyr. Hvis du ønsker en urnekremering, udfyldes journalen til Ada’s Kæledyrskrematorium
sammen med personalet fra klinikken.

Landsdækkende service
Ada’s Kæledyrskrematorium har landsdækkende service og samarbejder med landets førende
dyreklinikker og dyrehospitaler. Vi henter kæledyrene på klinikken i en bil, som udelukkende
transporterer kæledyr, og sørger for, at de kommer trygt frem til krematoriet.